INFORMATIEF
klik op OK voor website international
Kleine vaantjesboer
is mede- clubambassadeur    van Fifty-One Halle
ACTIVITEITEN


Elke 1° en 3° donderdag van de  
maand houden de leden  een 
statutaire vergadering in Hotel
Restaurant-Bistro Les Eleveurs.
(Suikerkaai Halle)**************************************This page was last updated: February 3, 2018
ONZE DOELSTELLINGEN

Wat zijn onze doelstellingen?

Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.

Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.

Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven.


Bij zijn opname in een Fifty-One Club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden:


De regels en de statuten van de Fifty-One International die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en
naar de geest na te leven.

Het lidmaatschap van de Fifty-One te beperken tot personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich
aan de tucht van de Fifty-One te onderwerpen.

Alles in het werk te stellen opdat de Fifty-One International mag genieten van universele waardering.


verantwoordelijke webdisign - webbeheer MARC HEREMANS
marc.heremans1@telenet.be
operator HomesteadSiteBuilder
  51 jaar Fifty-One
     Bestuur 2018

   Voorzitter
   Chris Piens

   pastvoorzitter
   Hans Lories

   Externe/Interne zaken
   LIEVIN VAN LIER

   ondervoorzitter
   Bart Defraeije
   
secretaris
  JOHAN HAEGEMAN

   penningmeester
   René Vanderhasselt  
  
   protocolchef
   WALTER WILLEMS

2017-2018  
Vriendschap, verdraagzaamheid en achting.
   WIJ STEUNEN IEDER JAAR
   TAL VAN SOCIALE DOELEN
    IN ONZE REGIO..
Peter van Rompuy als spreker op één van onze vergaderingen
CHAMPAGNEVERKOOP VOOR HET GOEDE DOEL !
zie webrubriek actie champagne 2017

51 jaar feestelijk  Fifty-One-International  kreeg in Halle een extra staartje voor het Goede Doel.
  2017 zit er op... 25.000 EURO werd verdeeld ! ! !
. 14 december was weer een hoogdag voor vele sociaal bewogen begadigden uit onze regio.
Thema DAG was "kinderen en armoede."
onze DAG 2017
Machtsoverdracht: voorzitterswissel bij
start van FO Halle 2018.
volgende afspraak
          06-10-2018